מחברים פרילנסרים לפרויקטורים
רגע...
חיפוש

כניסה לפרילנסר

אינך רשום? הרשם עכשיו חינם

כניסה למפרסם פרוייקטים

אינך רשום? הרשם עכשיו חינם

תקנון שימושהשימוש באתר FindAFreelance.co.il כפוף לתקנון המפורט להלן. השימוש באתר מעיד כי קראת תקנון וזה וכי הינך מסכים לתנאיו. אנו רשאים לשנות את התקנון ותנאיו יהיו תקפים מרגע שיפורסם.

אנו רשאים לסגור את האתר, לשנות את עיצובו , מבנהו ותכניו ללא התראה. לא תהיה טענה או תביעה כלפי החברה בעניינים אלו. משתמש רשאי לסגור את חשבונו באופן עצמאי בכל עת.

מהות האתר לקשר בין פרילנסרים ואנשי מקצוע לבין פרוייקטורים למיניהם. החברה אינה מעורב בעסקאות ולא אחראית על הפירסומים הנעשים על ידי אנשי המקצוע המפרסים, על איכותם, יושרם וכן הלאה. כך גם לגבי הפרוייקטרים והמחפשים אנשי מקצוע. החברה אינה מוודאת את זהות המשתמשים ואת איכותם. אנו ממליצים לנהוג בזהירות הנדרשת.


פרסום באתר
החברה שומרת את הזכות לאשר, לערוך, לדחות או למחוק מאמרים על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
המשתמש אחראי לתוכן אותו הוא מפרסם, ויישא באחריות במידה ופרסם מידע פוגע. החברה לא תישא באחריות על תוכן שפורסם על ידי משתמש.
המשתמש מסכים כי פרטיו האישיים יתפרסמו באתר.

קניין רוחני
האתר מכיל תכנים אשר שייכים לחברה ולמשתמשי האתר. אין למכור, להפיץ, לגנוב, לשנות, להציג ולהעתיק חומרים אלו בלא הסכמה בכתב של החברה או יוצר החומר.
אין להעתיק בשום צורה את האתר או חלקים ממנו לכל מטרה מסחרית.

עסקאות
החברה לא אחראית לגבי ניהול העסקאות בשום אופן. השירות, עמידה בלו"ז, תשלומים וכן הלאה באחריות נותן השירות בלבד.

כתב ויתור:
השימוש באתר באחריות המשתמש בלבד. החברה מעוניינת בטובת המשתמשים אך אינה מבטיחה כי אין תקלות למיניהם כגודגמת וירוסים או תוכנות מזיקות.
אנו ממליצים למשתמש באתר לנהוג בזהירות בתקשורת עם משתמשים נוספים. למשתמש לא תהיה טענה או תביעה כנגד החברה לגבי האתר ותכניו.
החברה אינה מתחייבת כי האתר יעבוד באופן רציף, וכי לא יהיו תקלות או כשלים. במידה ויהיו החברה אינה אחראית לכך.


הוראות כלליות:
חוקי מדינת ישראל חלים על תנאי שימוש אלו.
המשתמש מתחייב בזאת לא לפרסם דברי לשון הרע על נותני השירות, החברה והאתר.
משתמש באתר המפרסם את עצמו אינו רשאי לפרסם בתיאור הכללי תכני יצירת קשר אישיים כגון מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, אתר אישי, וכן פרטי קשר דרך תוכנות שונות.

 

 

 

Copyright © 2008-2011 Find A Freelance